dilluns, 9 de març de 2015

La educació i el sistema educatiu

En una de les classes realitzades en aquesta assignatura vam estar parlant sobre el significat de la paraula "educar". Primerament tots pensàvem que sabiem més o menys el seu significat però a mesura que avançàvem en la conversació ens anàvem adonant de que no sabiem suficient sobre el que és educar com per a definir-lo correctament.

Una de les coses més clares que van dir sobre la educació va ser la seua etimologia que és:
A) Educo-as-are: criar, amamantar, alimentar.
B) Educo-is-ere: extraure de dins, traure de dins a fora (exclaustar).

La educació pot veure's com a professió, com a tarea o com a sistema o institució. La educació com a sistema de institució, hui en dia es relaciona amb l'escola que és una institució social que serveix per a educar, però també serveix per a l'augment de la complexitat social i educativa.

Encara que la educació ha evolucionat durant el temps, sempre ha tingut molts problemes, ja que en altres èpoques la educació ha estat restringida sols per als homes, com passà a Espanya antigament, açò també passa en altres cultures on les dones no tenen els mateixos drets que els homes i no les deixen estudiar.

També, hi han països del tercer món on la majoria dels xiquets no estan escolaritzats, ja perquè no hi ha escola on viuen, o no tenen manera d'accedir. També passa açò en països més desenvolupats on la educació s'ha tornat molt més cara del que deuria ser i moltes persones no estudien perquè la seua economia els ho impedix, i això no deuria de ser així ja que moltes persones llestes, treballadores i amb idees innovadores es poden quedar sense poder estudiar simplement per no tenir dines.